Corporatiefonds:

Bouwen en behouden van middenhuur woningen.

Introductie

Corporatiefonds (CF) is opgericht om middenhuur woningen toe te voegen aan de bestaande markt. We bouwen en behouden woningen om doorstroming vanuit het sociale segment te realiseren en voor de doelgroep die geen vrije sector woning kan huren of kopen.

Daarvoor werken we samen en maken we langdurige prestatieafspraken met gemeente en corporaties. De afspraken gaan over toewijzing, doorstroming, betaalbaarheid en duurzaamheid.

Ons maatschappelijk profiel maakt het mogelijk om woningen voor lange tijd te behouden voor het middensegment.

De ongedeelde stad

Is een stad waar alle inkomensgroepen kunnen wonen waarmee ze haar vitaliteit terugkrijgt in al haar diversiteit. Door middenhuur woningen toe te voegen aan de bestaande markt, draag je hieraan bij. Hierdoor ontstaat het fundament van sociale en economische synergie.

Bestaande woningen van corporaties

CF participeert in woningen van woningcorporaties. Woningen overnemen van corporaties behoort ook tot de mogelijkheden, waarbij prestatieafspraken borgen dat deze langdurig verbonden blijven aan de lokale volkshuisvestelijke visie.