Team CORPORATIEFONDS

Antoine Klaassen: financiële en juridische zaken, portfoliomanagement, bedrijfsvoering.

Antoine is sinds 1996 actief als ondernemend makelaar (zakelijk) onroerend goed en is directeur (dga) van 3 makelaarskantoren. In 2007 richtte hij VoVwoon op nadat hij in nauwe samenwerking met sociale woningcorporaties, de belastingdienst en het ministerie (VROM) het concept van Verkoop onder Voorwaarden ontwikkelde en implementeerde. Het VoV-concept stelde sociale woningcorporaties in staat te investeren in woningvoorraad of deze juist af te stoten. Antoine adviseerde daarnaast over huisvestingsbeleid, exploitatiemogelijkheden en sociale huisvestingsprojecten.


Jeroen van Rossum: contacten met stakeholders, acquisitie locaties voor de middenhuur.

Jeroen is sinds de start van VoVwoon in 2007 betrokken als directeur en aandeelhouder. Hij is verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Samen met woningbouwcorporaties optimaliseert hij huurdermutaties en stemt hij deze af op de modelportefeuille. Vóór VoVwoon was Jeroen actief in verschillende commerciële en managementfuncties bij grote consulting bedrijven en financiële instellingen.