Team CORPORATIEFONDS

Antoine Klaassen richt zich binnen Corporatiefonds primair op de financiële en juridische zaken en op de bedrijfsvoering.

Antoine is sinds 1996 actief als ondernemend makelaar (zakelijk) onroerend goed. Sinds de start van VoVwoon in 2007 is hij directeur en aandeelhouder. In nauwe samenwerking met sociale woningcorporaties ontwikkelde en implementeerde hij het concept van Verkoop onder Voorwaarden. Het VoV-concept stelde sociale woningcorporaties in staat te investeren in woningvoorraad of deze juist af te stoten. Antoine adviseerde daarnaast over huisvestingsbeleid, exploitatiemogelijkheden en sociale huisvestingsprojecten.


Jeroen van Rossum richt zich binnen het Corporatiefonds op de contacten met gemeenten en toegelaten instellingen en de aankoop van activa.

Jeroen is sinds de start van VoVwoon ook directeur en aandeelhouder van VoVwoon. Hij is verantwoordelijk voor verkoop, marketing en communicatie. Samen met woningbouw corporaties optimaliseert hij huurdermutaties en stemt hij deze af op en de modelportefeuille. Vóór VoVwoon was Jeroen actief in verschillende commerciële en managementfuncties bij grote consulting bedrijven en financiële instellingen.