Woningwet 2015

De Woningwet 2015 zorgt ervoor dat woningcorporaties zich moeten bezighouden met DAEB-activiteiten.

Dit zijn Diensten van Algemeen Economisch Belang.

DAEB-activiteiten zijn:

  • sociale huurwoningen bouwen, beheren en behouden,
  • maatschappelijk vastgoed (bibliotheek, buurthuis) beheren
  • investeren in leefbaarheid.

Onder niet-DAEB vallen duurdere huurwoningen, koopwoningen en commercieel vastgoed.

Omdat de regels vóór 2015 minder streng waren, hebben veel toegelaten instellingen meer niet-DAEB bezit dan is toegestaan.

Het Corporatiefonds ondersteunt woningcorporaties bij het uitvoeren van de Woningwet 2015