Samen verduurzamen

Verduurzamen staat hoog op de agenda in Nederland. Zo ook bij woningcorporaties.

Lang niet altijd hebben woningcorporaties hier de financiële ruimte voor.

Het Corporatiefonds kan woningcorporaties helpen bij hun verduurzamingsopgave. Wij nemen DAEB-woningen over voor een gereduceerde prijs en verduurzamen de woningen. Of wij nemen de DAEB-woningen over voor een hogere koopsom waarbij de woningcorporatie de woningen eerst verduurzaamt.

Vervolgens zorgen wij er via prestatieafspraken voor dat er doorstroming ontstaat vanuit DAEB-woningen van de corporatie naar de aangekochte verduurzaamde middenhuurwoningen. Wij zorgen er via dezelfde prestatieafspraken ook voor dat de woningen langdurig beschikbaar en betaalbaar blijven voor doorstromers vanuit de sociale huurwoningen van de corporatie.

Zo zorgen we samen voor verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad én voor woonbewegingen.