Woonportefeuille optimaliseren en doorstroming realiseren

Een sterke woonportefeuille geeft rust. Corporatiefonds neemt de expertise vanuit VoVwoon mee aan tafel. We kijken samen met de toegelaten instelling naar de woningvoorraad en in welke mate die aansluit bij de wensen van de markt. We onderzoeken hoe de voorraad aansluit op vernieuwde wet en regelgeving, in combinatie met de verhuur-, verhuis- en verkooppotentie.

Corporatiefonds koppelt de inzichten aan kenmerken van de huurders en hun woonwensen: we matchen stenen en mensen. Zo helpen we huurders in hun zoektocht naar een passend thuis en ontstaat er woonbeweging.

De doorstroming komt weer op gang en dat is van toegevoegde waarde voor corporaties. Mutatiemomenten worden aanpassingsmomenten voor duurzaamheid, woonkwaliteit, toewijzing en huursom.

Deze activiteiten zetten we niet alleen in op de aangekochte voorraad, maar op de totale voorraad van de corporatie. Zo ontstaan ook woonbewegingen binnen de voorraad van de woningcorporatie.

Corporaties profiteren van onze multidisciplinaire aanpak. We kennen de woningmarkt in het algemeen en de volkshuisvestelijke markt in het bijzonder. Zo brengt het Corporatiefonds beweging in de voorraad en daarmee in de markt.

Lees hoe onze B4-formule zorgt voor betaalbare woningen in het middensegment én woonbeweging.