Het Corporatiefonds is er voor de huurder in het middensegment

Wat doen we?

Wij voegen woningen toe voor mensen die nu niet kunnen starten in of doorstromen naar een middenhuurwoning. We zorgen ervoor dat er passende woningen gebouwd kunnen worden, nemen niet-DAEB-woningen over van woningcorporaties en transformeren corporatiewoningen naar duurzame woningen voor het middensegment. Altijd vanuit onze B4-formule.

Hoe doen we dat?

Samen met provincies, gemeentes, woningcorporaties en grondeigenaren creëren wij mogelijkheden waarin de mens leidend is en het geld de behoefte volgt. We krijgen door ons maatschappelijk profiel partijen aan tafel, ontwikkelprocessen (weer) op gang en komen samen tot creatieve oplossingen.

Aan die oplossingen verbinden we langdurige prestatieafspraken over toewijzing, doorstroming, betaalbaarheid en duurzaamheid. Zo bouwen we mee aan een ongedeelde stad waarbij we onze maatschappelijke doelen combineren met gezonde financiële bedrijfsvoering die nieuwe initiatieven mogelijk maakt.

Waarom doen we dat?

Omdat we vinden dat wonen een basisrecht is. Ook voor mensen met een inkomen tussen de € 38.000 – € 50.000 bruto per jaar. Want ook zij willen betaalbaar en comfortabel wonen.

Nederland heeft een tekort aan huurwoningen in het middensegment. De Woningwet 2015 zorgt ervoor dat toegelaten instellingen alleen onder strenge voorwaarden duurdere huurwoningen mogen bouwen of kopen. Woningcorporaties bezitten daardoor steeds minder huurwoningen in het middensegment en kunnen nauwelijks toevoegen.

Voor commerciële beleggers is deze markt niet interessant: duurdere huur- en koopwoningen leveren meer rendement op. Wij pakken de handschoen op en zijn er voor de mensen in het middensegment.

Voor wie doen we dat?

Voor de mensen in die willen starten in of doorstromen naar het middensegment. Wij vinden dat niet alleen ‘arm en rijk’ recht hebben op een comfortabele en betaalbare woning. Daarom voegen wij betaalbare huurwoningen toe en behouden ze langdurig voor deze middengroep.

Daarnaast geven we mensen inzicht in hun wensen én mogelijkheden op de woningmarkt via onze Woonbeweging. Dat zorgt voor doorstroming vanuit het sociaal domein. Want mogelijkheden zien, doet bewegen.

Met wie doen we dat?

We brengen partijen bij elkaar. Meestal zijn dat provincies, gemeentes, woningcorporaties en grondeigenaren.

Wat maakt ons anders?

 •  Wij zijn gefinancierd en kunnen daardoor:
  • bij een gelijke huurprijs een hogere investeringswaarde realiseren (lees: een beter product bouwen);
  • bij een gelijke investeringswaarde een lagere huurprijs hanteren;
  • betaalbaarheid langdurig borgen;
  • de woningen meer dan 30 jaar voor de doelgroep behouden.
 • Wij bouwen duurzaam en realiseren met name nul-op-de-meter-woningen zodat de totale woonlasten laag blijven.
 • Wij voegen woningen toe met een huur van € 738,- tot maximaal € 950,- per maand.
 • Wij bouwen passend: een optimum tussen vraag, grootte en betaalbaarheid
 • Wij maken langdurige prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over toewijzing, doorstroming, betaalbaarheid en duurzaamheid.
 • Wij gaan voor een maatschappelijk rendement en een gezonde financiële bedrijfsvoering. Geld is enkel een middel om het maatschappelijke doel te realiseren. Wij zijn geen belegger en werken niet met equity partijen.
 • Bij uitponding gaat het resultaat gedeeltelijk terug naar de gemeente en/of wordt revolverend ingezet in het Corporatiefonds.

Lees meer over onze B4-formule.