Uitvoeren Woningwet 2015: overnemen niet-DAEB woningen

Het Corporatiefonds participeert in woningen van woningcorporaties. Niet-DAEB-woningen overnemen van corporaties behoort ook tot de mogelijkheden.

Bij het overnemen van niet-DAEB zorgen we ervoor dat de woningen geschikt raken of blijven voor het middensegment. Waar nodig verduurzamen we de woningen.

Het overnemen gebeurt onder dezelfde condities die gelden als wanneer wij zelf woningen bouwen:

  • de woningen blijven langdurig betaalbaar en
  • beschikbaar voor het middensegment en
  • worden ingezet voor de doorstroming vanuit het sociaal domein via prestatieafspraken.

Het uitruilen van niet-DAEB tegen duurzame nieuwbouw DAEB-woningen is ook mogelijk, zie hiervoor ‘Samen bouwen’.