Uitvoeren Woningwet 2015: overnemen niet-DAEB woningen

Het Corporatiefonds ondersteunt woningcorporaties bij het uitvoeren van de Woningwet 2015.

  • Het Corporatiefonds participeert in woningen van woningcorporaties.
    Daarbij neemt het Corporatiefonds de woningen over maar blijft de woningcorporatie voor minimaal 5% eigenaar.
    Deze constructie in combinatie met prestatieafspraken garandeert sturing op volkshuisvestelijke belangen.
  • Het Corporatiefonds neemt niet-DAEB-woningen over corporaties.

Bij het overnemen van niet-DAEB zorgen we ervoor dat de woningen geschikt raken of blijven voor het middensegment. Waar nodig verduurzamen we de woningen.

Wanneer wij woningen overnemen, gebeurt dit onder dezelfde condities die gelden indien wij zelf woningen laten bouwen:

  • de woningen blijven langdurig betaalbaar en
  • langdurig beschikbaar voor het middensegment en
  • worden ingezet voor de doorstroming vanuit het sociaal domein via prestatieafspraken.

Het uitruilen van niet-DAEB tegen duurzame nieuwbouw DAEB-woningen is ook mogelijk, zie hiervoor ‘Samen bouwen’.