Woonbeweging

Het Corporatiefonds zorgt ervoor dat mensen inzicht krijgen in hun wensen én mogelijkheden op de woningmarkt. Daarmee zorgen we voor doorstroming. Vanuit het sociaal domein, maar bijvoorbeeld ook van een koopwoning naar een (levensloopbestendige) huurwoning.

Via de Woonbeweging inventariseren we woonwensen. Uiteraard van onze eigen huurders, maar ook van huurders in het sociaal domein in ons werkgebied. Daarnaast kunnen overige geïnteresseerden (vrije huursector en huizenbezitters) hun woonwensen bij ons in kaart brengen.

We maken inzichtelijk of de huidige woning voldoet aan de woonwensen van de bewoner. Zo niet, dan krijgt de bewoner een advies op maat over een woonbeweging: veranderen, verbouwen of verhuizen. Daarbij krijgt de bewoner adressen aangereikt van woningen die passen bij zijn woonwensen.

Met die kennis op zak zijn mensen eerder geneigd de volgende stap in hun wooncarrière te maken. Want mogelijkheden zien, doet bewegen.

De Woonbeweging zorgt voor doorstroming en is onlosmakelijk verbonden met onze aanpak.