Samen bouwen

Het Corporatiefonds werkt samen met toegelaten instellingen en gemeenten. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente maar één bouwvergunning wil afgegeven, maar er wel sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopwoningen moeten worden gebouwd.

In dat geval kan het Corporatiefonds alle woningen laten bouwen. De sociale huurwoningen worden vervolgens:

  • verkocht aan de toegelaten instelling
  • geruild tegen niet-DAEB woningen van de toegelaten instelling
  • geruild tegen te verduurzamen DAEB woningen van de toegelaten instelling.

Zowel de toegelaten instelling als de gemeente leggen in dit geval hun eisen en wensen neer voor de te realiseren woningen. Zo bouwen we conform de behoefte van verschillende partijen.

Ook als samen bouwen en woningen ruilen geen optie is, kunnen wij samen met woningcorporaties verduurzamen.